DONATE (USA)

Zelle

(517) 974-6319

AIBA/Quan Am Temple

[email protected]

Venmo

@Thu-Nguyen-166

Thu Nguyen

(Có hình Phật Quan Âm)

Ghi chú

Phật tử tùy hỷ phát tâm hùn phước hộ trì Tam Bảo

Mọi liên hệ cúng dường

Số Phone Sư Trụ Trì là:

(517) 974-6319 (Phone thường, Zalo, viber)

***

Chi phiếu cúng dường check đề:

QUAN AM TEMPLE

Gởi về địa chỉ:

1840 N. College Rd. Mason, MI 48854.

Tịnh tài cúng dường sẽ được khai trừ vào thuế lợi tức hằng năm.

Nếu quý vị cần biên nhận xin cho biết , chùa sẽ gởi đến quý vị.

CÚNG DƯỜNG Ở VIỆT NAM

Xin quí vị gởi thẳng vào tài khoản của người đại diện tại việt nam

Chuyển khoản ngân hàng

Ngân hàng Eximbank (EIB)

Số tài khoản: 223510263414086

Chủ tài khoản: Nguyễn Hồng Thu

Chi nhánh: PGD Sa La

Ghi chú

Sau khi cúng dường xong Quí Vị nhớ cho chùa biết thông tin

xin vui lòng nhắn vào email chùa [email protected]

hoặc 2 số phone dưới đây: Viber hoặc Zalo số:

+1.(517) 974-6319 USA hoặc +(84) 0792349228 Việt Nam

để chùa tiện theo dõi thông tin.

Cám ơn tấm lòng của quí Phật Tử xa gần.

THƯ VIỆN KINH SÁCH

Thích Chân Tính

Thích Chân Tính

Thích Chân Tính

Thích Chấn Tính

Thích Chân Tính

Thích Chân Tính